29 Ekim 2021

Kırklareli – Koruköy’de Neler Oluyor?

kirklareli-korukoyde-neler-oluyor

kirklareli-korukoyde-neler-oluyor

Kırklareli – Koruköy’de Neler Oluyor? Köyün ve yaşayan tüm canlıların geleceği adına bölgedeki taş ocağı genişletmesi kararı adına, “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı verilmiş.!.. Sizce bu ne anlama geliyor?

Oysa, bu konuda Koruköy sakinleri. Taş ocağının Köye 600 metre, Koruköy, Düzorman, Yörükbayır ve Demircihalil köyleri SU KAYNAĞINA 100 metre uzaklıkta demişler.

Peki o köylerde yaşayan halkımızı bu durum da kim koruyacak?

Bölge halkı haklarını savunmak adına onlarca imzalı girişimde bulunmuş ve diyorlar ki.. Yaşam hakkımızın korunması için, bu ocağın faaliyetinin durdurulmasını, çevredeki diğer ocaklarla birlikte bölgenin sürekli denetim altında tutulmasının sağlanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz demişler.. Evet kısacası şirketler kar adına varlar, ancak bu karlar halkımızın geleceğini yok edecek şekilde planlanamaz.. Ve ÇEVRE KANUNU, bu konuda ne demiş..

Kanun Numarası: 2872

Kabul Tarihi: 9/8/1983

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”

Cilt: 2 Sayfa: 1233

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1- “Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yasam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir. ”

Saygılarımla..

ORMAN YOKSA SU YOK, SU YOKSA HAYAT YOK!..

(HAKAN DEDEOĞLU)

kirklareli-korukoy

Bir cevap yazın