29 Ekim 2021

Trakya’daki Hayvancılığa Maden Darbesi İçin Girişim!

trakyada-hayvanciliga-made-darbesi-icin-girisim

trakyada-hayvanciliga-made-darbesi-icin-girisim

Trakya’daki Hayvancılığa Maden Darbesi İçin Girişim! Çiftçilerin borç batağına saplandığı Türkiye’de hayvancılığa darbe vuracak adımlar atılıyor. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Anayasal güvencedeki mera ve otlaklara “kömür ocağı” açılması için girişim yapıldı.

CHP Tekirdağ Vekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Yelten Madencilik’in Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki Kiremitlik Mahallesi sınırlarında yer alan mera vasıflı 170 dönüm araziyi “kömür ocağı” olarak kullanmak üzere talepte bulunduğunu kaydetti.

“Mera alanları imara ve madene açılamaz”

Valilik’in Muhtarlık’a yazı yazarak tahsisi istenen Kiremitlik Mahallesi’nde ikamet eden çiftçilerin görüşlerini sorduğunu anlatan Aygun, “Aslında bu soru, çiftçiye sorulmadan reddedilmeliydi. Mera alanları Anayasa’ya göre imara ve madenlere açılamaz.  Çiftçi orada üretim yapıyor. Mera alanlarını imara ve madene açmak, gıda güvenliğine kurşun sıkmaktır.” diye tepki gösterdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Aygun, Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki meraların tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerin en temel geçim kaynağı olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta yaşadığı gerileme nedeniyle mera ve tarım alanlarının korunması her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Malkara ilçesinin Kiremitlik Mahallesi’nde iki parselden oluşan toplam 1170 dönüm meranın 170,4 dönümlük kısmı, kömür ocağı olarak kullanılmak istenmektedir. Bu durum, meranın kalan kısmına da büyük zarar verecek, otlakların kalitesini büyük ölçüde azaltarak çiftçi ve üreticimize ağır darbe vuracaktır” diye tepki gösterdi.

“Mera alanlarını madenlere açmak, gıda güvenliğine kurşun sıkmaktır”

Yelten Madencilik ve Ticaret A.Ş; Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki Kiremitlik Mahallesi’nde yer alan 102 ada 62 parsel nolu 665,4 dönüm mera vasıflı taşınmazın 170,4 dönüm kısmını kömür ocağı olarak kullanmak üzere talepte bulunduğunu ve mera vasfında “tahsis değişikliği” için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurduğunu anlatan Aygun, şöyle devam etti:

“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de 29 Aralık 2020 tarihli yazısı ile Tekirdağ Valiliği’ne başvurmuştur. Valilik, ilgili muhtarlığa bu konudaki yazıyı göndererek; tahsis amacı değişikliği talebi çerçevesinde ilgili parselin bulunduğu Kiremitlik Mahallesi’nde ikamet eden çiftçi hane reislerinin görüşlerinin alınmasını istemiştir. Mera alanlarını imara ve madenlere açmak, gıda güvenliğine kurşun sıkmaktır. “

chp-ilhami-ozcan-aygun

Devlet önlem almalı

Anayasa’nın 45 inci maddesine göre tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması için meraların güvenceye alındığını kaydeden Aygun,  şöyle devam etti: “Anayasa der ki ‘Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.’ Yani Anayasa’ya göre, meralar üreticilerin elinde olmalı ve devlet gereken önlemleri almalıdır.”

Maden Yasası’nda düzenleme yapıldı

Aygun, AK Parti döneminde Anayasa’ya aykırı olarak Maden Yasası’nda düzenlemeler yapıldığını, meraların tahsisinin değiştirilebileceği yönünde şu değişikliğin yapıldığını aktardı:

“Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan yerlerin ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.”

Zaruret Nerede?

Anayasa’ya aykırı olan bu düzenlemeye göre, meranın tahsisinin değiştirilmesi için maden rezervi açısından “zaruret” şartı getirildiğini vurgulayan Aygun, ilgili maddenin devamında da kalan mera alanlarına “zarar vermeme” kuralı konulduğunu anlattı.

Aygun, şu sorulara yanıt verilmesini istedi: Bu talep Anayasa’ya ve Maden Yasası’na aykırı değil midir? Kiremitlik Mahallesi’nde kömür madenciliği yapmak için ne gibi bir zaruret vardır?  Hobi bahçelerini yasaklayan ve yıkımı için yasal düzenleme yapan iktidarın; Anayasal güvencedeki meraları madencilik faaliyetine açarak, tarım ve hayvancılığa zarar vermesi büyük bir çelişki değil midir?

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Anayasa çerçevesinde meraları koruyacak ve gereken önlemleri alacak mısınız? Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Kiremitlik Mahallesi’ndeki 170.4 dönüm meranın tahsis amacının değiştirilmesini önlemek üzere Valilik ile temasa geçecek misiniz? Yelten Madencilik ve Ticaret A.Ş.’ nin Malkara’daki meralarda kömür madenciliği yapmasına izin verecek misiniz?

Bir cevap yazın